humlor.se

Information om humlor i Sverige

Information om humlor i Sverige

Annonsera här
Är du intresserad av att annonsera här så kontakta oss för en förutsättningslös diskussion.

Välkommen till humlor.se

Humlor är insekter som ingår i gruppen gaddsteklar tillsammans med exempelvis bin, getingar och myror. Gaddsteklar karakteriseras av att äggläggaren har ombildats till en gadd. Humlan är närmast släkt med biet och är egentligen ett bi. På engelska heter humla "bumble bee" och det vanliga honungsbiet heter "honey bee".

Humlorna delas in i sociala humlor och snylthumlor. De social humlorna lever i samhällen på samma sätt som honungsbina. Det finns en drottning, arbetare och hanar. Snylthumlorna har inte egna samhällen utan drottningen tar över samhällen från sociala humlor.

Det finns ungefär 40 olika arter av humlor i Sverige. På Artdatabankens humlesida hittar du planscher och hjälpmedel för att artbestämma humlor.

humla, humlor, pollinering

Bild: Mats Hammarstedt

Passa även på att besöka några av våra andra webbplatser, t ex Allt om bin, biodling, honung och andra produkter från bikupan - Biodlaren.com, Alla produkter från kupan - Honungsbruket HB eller Grodor på allehanda sätt - Grodprinsen.

Vill du veta mer om Waterflow Communications så besök oss gärna på vår svenskspråkiga webbplats www.waterflow.se eller på vår engelskspråkiga plats www.waterflow.com.

Återigen tack för ditt besök!